Sài Gòn Bông Sen

An toàn cho mọi bữa ăn

Tiêu chuẩn chất lượng

- Bộ Y Tế - Cục Quản Lý An Toàn Thực Phẩm cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện ATTP.

- Hồ Sơ Công Bố Sản Phẩm cho mọi sản phẩm mà Công Ty TNHH Sài Gòn Bông Sen sản xuất, phân phối.

Lò bánh tráng truyền thống Công ty TNHH Sài Gòn Bông Sen

Phòng cuốn chả giò Công ty TNHH Sài Gòn Bông Sen