Chả giò XỐP CHAY

Chả giò XỐP CHAY

  • Mã sp: SGBS024. Lượt xem: 489
Chả giò XỐP TÔM CUA

Chả giò XỐP TÔM CUA

  • Mã sp: SGBS022. Lượt xem: 406
Chả giò XỐP THỊT HEO

Chả giò XỐP THỊT HEO

  • Mã sp: SGBS021. Lượt xem: 313